Šťastný Nový Rok opět s Komůrkou

06.01.2014 14:08

Vítejte v v roce 2014.

Komůrka pro Vás chystá kromě pokračování pravidelného programu i nárazové aktivity - grafiku, výtvarno, perníčky... nějak tu zimu zase překlepeme, díky za Vaše podněty a návrhy a přání, které jste nám poslali na mail, všech si vážíme a něco si z nich vezmeme.

Novinkou čerstvě letošní je nové vývěsní místo pro plakátky v Hrušce, nástěnku se pokusíme udržet co nejaktuálnější. Takže kromě Facebooku a webu přibyla ještě klasická informační cesta... snad Vaše počty budou narůstat.

Budeme Vás taky trošku potřebovat :) - pokud vše dobře půjde, na jaře nás čeká brigáda na zahradě budoucí klubovny Komůrky v domečku vedle školky, abychom mohli již se začátkem pěkného počasí pořádat nějaké akce tam, na vzduchu...

Těšíme se, co nám rok 2014 do Komůrky přinese.