Staňte se členy o.s.!

02.06.2012 21:02

Zveme všechny zájemce a příznivce, aby podpořili členskou základnu našeho občanského sdružení a stali se jejími členy! Přihlášku najdete v Dokumentech na našich webových stránkách. Pokud se chcete zúčastnit naší první valné hromady jako plnohodnotný člen sdružení, doručte prosím přihlášku nejpozději do 12.6.20012. Co z členství plyne? Výhody ve smyslu slev na kurzovném, právo spolurozhodovat o směřování Komůrky, právo hlasovat na valné hromadě. Povinností jedinou je zaplatit členský příspěvek v lidové výši, jeho cena bude stanovena na první valné hromadě. Děkujeme a těšíme se na vás!