Dobrovolníci

12.04.2016 13:25

Jak asi tušíte, chod RC Komůrka zajišťují výhradně dobrovolníci.

Respektive zatím zejména dobrovolnice, ale i to bychom rády změnily :).

Na ochotě věnovat svůj čas a schopnosti několika málo lidí doslova stojí a padá pravidelný program i nárazové či víkendové akce. Díky dobrovolnickému času a práci se vůbec podařilo zajistit Domeček, bez dobrovolníků bychom nedostali žádný grant ani by se s námi nebavili zástupci MČ Prahy 12.

Aktivity narůstají, naše děti odrůstají. Bude potřeba rozšířit tým o další členy, kteří vnímají stejně jako my potřebu udělat něco jen tak, bez vidiny zisku jiného než duševního, prostě proto, aby nám v Komořanech bylo lépe. Abychom se znali, abychom měli společné zážitky nejen z autobusové zastávky, abychom si mohli pomoct v různých životních fázích. Jako sousedi, kamarádi, známí.

Cítíme potřebu lépe dobrovolnický čas organizovat, lépe a přehledněji se o něj podělit, dobrovolníky zvýhodnit při aktivitách Komůrky.

Rozhodly jsme se tedy (my, dosavadní vedoucí) založit dobrovolnickou, chcete-li pomocnickou, skupinu na FB (a i po mailech možno, samozřejmě) a v ní řešit kdo, kdy, na jak dlouho a s kým přijde vypomoci na jednotlivé akce. Rozdělíme si úkoly, každý bude vědět, co a kde má dělat, nebude-li moci, bude možno to skupinově snadno vyřešit a v klidu nahradit někým dalším... a výměnou za to nabídneme určité výhody, jak například odpuštění provize Komůrky na bazárku, neplacení příspěvků na materiál na jednotlivé akce, zvýhodnění při zapůjčení Domečku na oslavy a schůzky, případně další dle Vašich nápadů a dohody.

Budeme rádi, kdy by ti, kteří se cítí chyceni za srdce, napsali do nové skupinky na FB anebo sem mailem, že mají zájem přidat alespoň občas ruku k dílu. Že do toho s námi půjdou. Ať už nepravidelně, vzácně, občas, často... každou ruku vítáme.

Ať Komůrka pokračuje, rozvíjí se, chytí nový vítr.

Lada, Eva, Dita, Romana, Peťa, Iva